POSITIV PSYKOLOGI

Positiv psykologi, intro: 

Vi er biologisk og psykologisk tilbøjelige til at vende vores opmærksomhed mod det negative

Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt, får vi det skidt

Positiv psykologi handler om, hvad vi vælger for dets egen skyld og oplægget giver et kort indblik i den styrke, der kan hentes i den positive psykologi.

 

Styrketest: 

I skal lære hvad signatur styrker er og hvad det kan give jer at kende dem. Noget af det, der er i vente er

  • En oplevelse af ejerskab og autenticitet

  • En brat stigende læringskurve, når man begynder at udøve styrken

  • Livsstyrkende frem for udmattende, når man bruger styrken

 

I får et link med hjem, så I kan tage jeres egen test og en øvelse i kan bruge, når I har taget testen.

 

De 10 positive følelser: 

Der er lidt uenighed om hvor mange grundfølelser vi har, men faktum er at kun én er positiv. Så positiviteten har trange kår. Derfor folder vi via den positive psykologi hele 10 positive følelser ud og kigger på hvordan vi kan blive bedre til at komme i kontakt med dem. 

 

Aktiv og konstruktiv respons:

 Fordelen ved aktiv og konstruktiv respons er, at når du først kommer i gang, vil andre synes bedre om dig, de vil tilbringe mere tid sammen med dig, og de vil indvi dig i flere fortrolige detaljer om deres liv. 

Du vil få det bedre med dig selv, og alt sammen styrker dine færdigheder i at respondere aktivt og konstruktivt.

Så selvfølgelig skal I i oplægget lære, hvordan I gør.      

 

Tillært optimisme kontra tillært hjælpeløshed: 

Afgørende begreber i den positive psykologi, som vi får vendt og drejet. Vi skal også se på hvordan vi kan bevæge os fra det ene til det andet.

 

Positivitets ratio: 

Hvor mange positive følelser og hvor mange negative følelser har du oplevet inden for den sidste uge?

Sætter vi dem op imod hinanden får vi et forhold eller en ratio – den skulle helst være overvejende positiv.

I dette oplæg fortæller jeg om den power, der ligger i begrebet positivitets ratio og hvordan du kan bruge bevidstheden om den til at opnå markante forandringer i dit liv.

 

Positiv fysisk sundhed: 

Optimismens biologi: der findes én psykisk tilstand som kan forudse og forårsage mindre fysisk sygdom. Vi kigger nærmere på en af fordelene ved positiv psykologi – nemlig at vi lever længere, hvis vi evner at være optimistiske.